Create Account
Forget Password

Authors

Fuat Bulut
İstanbul Rumeli Üniversitesi
Ayşe Sezim Şafak
İstanbul Yeni Yüzyıl Ünivers...
Başak Ballıca
İstanbul Bahçeşehir Üniversi...

Who liked this


No Record

Followers


No record

AN UNUSUAL CASE REPORT: UNEVENTFUL ADENOTONSILLECTOMY IN A WILLIAMS SYNDROME PATIENT WITH ADENOTONSILLAR HYPERTROPHY

AN UNUSUAL CASE REPORT: UNEVENTFUL ADENOTONSILLECTOMY IN A WILLIAMS SYNDROME PATIENT WITH ADENOTONSILLAR HYPERTROPHY
Articles > Laryngology
Submitted : 23.11.2020
Accepted : 04.01.2021
Published: 04.01.2021

Abstract

Adenotonsillar disease is one of the most common diseases of childhood. Children suffer from upper airway obstruction due to adenotonsillar hypertrophy as well as attacks of infection. Its clinical presentation ranges from mild recurrent infection to congestive heart failure. Williams-Beuren Syndrome (WS;OMIM 194050), also called Williams Syndrome is characterized by dysmorphic facial features, neurological findings and endocrinological abnormalities resulting from various lengths of deletions in the q11.23 region of the 7th chromosome. We present unproblematic adenotonsillectomy under general anesthesia in a child with WS and adenotonsillar hypertrophy.
Keywords: Williams syndrome; Risk; General anesthesia ; Adenoidectomy; Tonsillectomy

Özet

Adenotonsiller hastalık, çocukluk çağının en sık görülen hastalıklarından biridir. Çocuklar, adenotonsiller hipertrofiye bağlı üst solunum yolu tıkanıklığı ve enfeksiyon ataklarından müzdariptir. Klinik görünümü hafif tekrarlayan enfeksiyondan konjestif kalp yetmezliğine kadar değişir. Williams-Beuren Sendromu (WS;OMIM 194050) aynı zamanada Williams Syndrome olarak adlandırılan 7. kromozomun q11.23 bölgesindeki çeşitli uzunluktaki delesyonlardan kaynaklanan dismorfik yüz özellikleri, nörolojik bulgular ve endokrinolojik anormalliklerle karakterize bir sendromdur. Adenotonsiller hipertrofisi olan WS'li bir çocukta genel anestezi altında sorunsuz adenotonsillektomi sunuyoruz.
Anahtar kelimeler: Williams sendromu; Risk; Genel anestezi ; Adenoidektomi; Tonsillektomi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment